Kosmisch Internet      De vijfde dimensie      De vierde dimensie      Kracht in Balans      Tijden van omwenteling     Ontdek je eigen invloed    
     
   
Tijden van omwenteling - boeken - Ellen Rauh - Oth-channeling

 

Tijden van omwenteling

ISBN/EAN 978-90-812207-4-3

Verkoopsprijs: €14,90
Aantal pagina's: 116
Titel: Tijden van omwenteling
Auteur: Ellen Rauh - Oth-channeling
Uitgeverij: Ellen Rauh

  
   

Dit boek gaat over omwentelingen op vele niveaus. Omwentelingen zijn nodig om vernieuwing tot stand te brengen.

Een omwenteling in je persoonlijk leven zal altijd gepaard gaan met het verlies van zekerheden. De chaos die daardoor ontstaat, is nodig om je te bevrijden van vastgeroeste denkpatronen die jou belemmeren om je nieuwe zelf te worden. Gevoelsmatig ervaar je golven van angst, verdriet en opstandigheid. Angst voor het onbekende en verdriet om wat vertrouwd was, los te laten.

Als het om een maatschappelijke omwenteling gaat, is de chaos nog groter. Maatschappelijke normen en waarden zijn verouderd en dienen vernieuwd te worden. Hoe meer mensen betrokken zijn bij een omwenteling, des te groter de chaos. Onvrede en opstand zullen uiteindelijk een ander waardenstelsel creëren waardoor er een nieuwe balans zal ontstaan.

Ook de Aarde gaat regelmatig door tijden van omwenteling. De disbalans die daardoor ontstaat, is het gevolg van veranderingen in de kosmos. De mens is dan machteloos en kan hoogstens proberen om de invloed van de kosmos te begrijpen.

Ellen Rauh Boeken

Ellen Rauh

Ellen Rauh channelt Oth
nu ruim 17 jaar

"Channelen is voor mij een
groeiproces geweest. Na veel
jaren ervaar ik het nu als
een toegang tot een enorm
kosmisch internet."

 

Boeken:

   

Uitgeverij Ellen Rauh     Arturo Toscaninistraat 61      1311 KR Almere, Nederland    +31 036-5363256     ellenrauh.com